måndag 13 november 2017

Baertest

Det är många som undrar hur hörseltest av valpar går till. Alla dalmatineruppfödare testar sina valpar noga med den så kallade uppfödarmetoden. Det gör man för att utröna om valparna hör eller är döva. Det gör man genom att koncentrera sig på de valpar som ligger och sover ensamma och ej i en hög med sina kompisar. Man försöker sedan väcka den sovande valpen med olika typer av ljud. Snart märker man vilka valpar som går att väcka med ljud och eventuellt inte. Valpar är bra på att väcka varandra och döva valpar kan vara känsliga för vibrationer så det gäller att inte lura sig med att valparna väcks av varandra och ej av ljud.

För att veta om en valp är bilateralt hörande (hör på två öron) eller unilateralt hörande ( hör på ett öra) måste man göra ett BAER test (Brainstem Auditory Evoked Response). Det sker med sederad hund och i filmklippet här hör ni veterinären är duktiga Emma Odensten på Aros VeterinärCentrumveterinär beskriva hur det hela går till. Valpen är Aprilapril Cleopatra och hon visar sig vara bilateralt hörande. Det är inte något krav att Baertesta dalmatinervalpar, men om de ska användas i avel måste ha känd hörselstatus. Många uppfödare testar hela kullen innan leverans. Jag har valt att testa mina valpar på Aros Veterinärcenter i Västerås, en av ett tiotal kliniker i landet som utför detta test. En unilateralt hörande hund klarar sig lika bra i livet som en bilateralt. I vissa lägen upplever ägarna att hunden inte kan avgöra vilket håll ljud kommer ifrån eller liknande det är därför bra att veta om hunden är unilateralt hörande eller ej. Enligt Svenska dalmatinersällskapet är ungefär 3 % av alla valpar helt döva och cirka 20 % är troligen unilateralt hörande.

Här ser ni hur ett hörseldiagram kan se ut för en hund som hör på ett öra, döv på höger öra.

Här ser ni hur ett hörseldiagram kan se ut för en hund som hör på två öron.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar